Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Obec Ruskov sa spolu s ďalšími 70 obcami regiónu  stala súčasťou  Miestnej Akčnej Skupiny Okolia Košíc (MAS OKO). Program rozvíja spoluprácu samospráv, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov s cieľom zlepšiť kvalitu života na vidieku. Urobiť vidiek vidieckejším aby bol atraktívny pre turistiku a využil tak svoje prírodné a kultúrno-historické zázemie.

Zakladajúce stretnutie zástupcov obcí 21.08.2007 v Čani.

Stretnutie výboru MAS OKO 18.09.2008 v Košickej Polianke

V súčstnosti je obec Ruskov členom MAS Hornad - Slanské vrchy a spolu s ďalšími 29. obcami rozvíja spoluprácu pri rozvoji tohto regiónu.

Informácie o činnosti MAS OKO nájdete na stránke Miestna akčná skupina v časti ODKAZY

ZDRUŽENIE OBCI SLANSKÉHO MIKROREGIÓNU

Riadnymi členmi Združenia sú obce Slanského mikroregiónu reprezentované starostami obcí: Blažice, Bohdanovce, Kalša, Nižný Čaj, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Vyšný Čaj. Predsedom Združenia obcí Slanského mikroregiónu je v súčasnosti starostka obce Kalša, Ing. Gabriela Ivaňáková, Poslaním združenia je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter. Odo dňa 4. februára 2003 je Združenie zaregistrované na Krajskom úrade Košice ako záujmové združenie právnických osôb.

           Informácie o činnosti Združenia nájdete na stránke Miestna akčná skupina v časti                                                                                                ODKAZY