Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecruskov.sk spravuje Obec Ruskov. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ruskov

Adresa:
Obecný úrad Ruskov
Slančícka 94
044 19 Ruskov

IČO: 00324671

DIČ: 2021244973

Banka:  ČSOB, a.s.

IBAN: SK47 7500 0000 0040 2957 7274

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Slanecký
Počet obyvateľov: 1653
Rozloha: 2021 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1303

Všeobecné informácie: ocu@obecruskov.sk
Podateľňa: ocu@obecruskov.sk, obecruskov@gmail.com
Stavebný úrad Ruskov: obecruskov@gmail.com, ruskovstavebnyurad@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecruskov@gmail.com

Obecný úrad

  • Mária Kinlovičová - fakturácie, účtovníctvo, personalistika, sociálna agenda, 0911 216 070
  • Zuzana Daduľaková - mzdy , personalistika 
  • Bc. Lívia Forgáčová - nájomné vzťahy, správa majetku, obstarávanie, odpady, overovanie listín a podpisov, zverejňovanie, podateľňa 0911 457 282
  • Jana Vošová - referát daní a poplatkov, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, IOMO, kultúra, hlásenie v miestnom rozhlase, 0911 280 466
  • František Horňák - hlavný kontrolór obce 055/729 6528
  • Marek Kozák - vodič, údržbár,  0915 168 326
  • Ing. Pavol Smrčo - koordinátor aktivačných prác, správca Športcentra, 0947 979 955
  • Alfónz Jacko - správa domu smútku, 0908 179 951
  • Jana Pócsová - vedúca školskej jedálne, 0910 435 740

Starosta: +421 907 939 795

E-mail: ocu@obecruskov.sk

Kompetencie:
Obec Ruskov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk