Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecruskov.sk spravuje Obec Ruskov. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ruskov

Adresa:
Obecný úrad Ruskov
Slančícka 94
044 19 Ruskov

IČO: 00324671

DIČ: 2021244973

Banka:  ČSOB, a.s.

IBAN: SK47 7500 0000 0040 2957 7274

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Slanecký
Počet obyvateľov: 1653
Rozloha: 2021 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1303

Všeobecné informácie: ocu@obecruskov.sk
Podateľňa: ocu@obecruskov.sk, obecruskov@gmail.com
Stavebný úrad Ruskov: obecruskov@gmail.com, ruskovstavebnyurad@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecruskov@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 694 14 22

E-mail: ocu@obecruskov.sk

Kompetencie:
Obec Ruskov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk