Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komisie pri OZ

Komisia pre oblasť ciest a výstavby

predseda - Peter Borecký

člen komisie - Marek Gamrát, Rastislav Kinlovič, Bc. Pavel Beblavý, Ing. Ladislav Kočiš

Komisia pre oblasť životného prostredia a územného plánovania

predseda - Peter Jánošík

člen komisie - Mgr., Bc., Katarína Beblavá, Marek Gamrát, Rastislav Kinlovič, Ján Rákoš,

                             Ing. Pavol Smrčo, František Horňák ml.

Komisia pre oblasť športu

predseda - Mgr. Jana Drančáková

člen komisie - Peter Jánošík, Dušan Novotný, Ing. Viktor Novotný, Jana Vošová,

                                     Ing. David Malata, Ing. Martin Juhás

Komisia pre oblasť civilnej obrany

predseda - Ondrej Varga

člen komisie - Peter Jánošík, Marek Gamrát, Bc. Livia Forgáčová, Marek Maščák

Komisia školstva, výchový a sociálnych vecí

predseda - Mgr., Bc., Katarína Beblavá

člen komisie - Mgr. Jana Drančáková, Ing. Viktor Novotný, Dušan Novotný, 

                            Jana Pócsová,  Ing. Silvia Slimáková,  Mgr. Mária Benková, PhD.

Cirkevná komisia

predseda - Ing. Viktor Novotný

člen komisie - Mgr. Jana Drančáková, Marek Kozák

Kultúrna  komisia

predseda - Marek Gamrát

člen komisie - Mgr., Bc., Katarína Beblavá, Peter Borecký, Ing. Viktor Novotný,

Ondrej Varga,  Jana Vošová, Pavel Turinský,  Tomáš Hudák, Jozef Matlák

Komisia financií, správy majetku a podnikateľskej činnosti

predseda - Rastislav Kinlovič

člen komisie - Peter Borecký, Ondrej Varga, Mária Kinlovičová, Zuzana Daduľaková


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda - Dušan Novotný

člen komisie - Ing. Viktor Novotný, Ondrej Varga