Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dôležité tel. čísla

Hasičská a záchranná služba, polícia: 112
Hasičská služba: 150112
Záchranná služba: 155112
Polícia: 158112
Mestská polícia: 159
Havarijná služba: 0123
Letecká záchranná služba: 18 155
Horská záchranná služba: 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) odstraňovanie následkov dopravných nehôd: 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 128, 18 154

Regionálne inštitúcie:
 Denník Korzár - regionálne noviny http://korzar.sme.sk/
 Ponuky práce - Profesia.sk http://www.profesia.sk/
 Ponuky práce - Kariéra.sk http://kariera.zoznam.sk/
 Ponuky práce - Práca.sk http://praca.sme.sk/.aspx
 Detská nemocnica Košice http://www.dfnkosice.sk/
 "Stará" a "nová" nemocnica Košice http://www.fnlp.sk/
 Železničná nemocnica s poliklinikou Košice http://www.zzke.sk/
 Sociálna poisťovňa http://www.socpoist.sk/
 SPP - Slovenský plynárenský priemysel http://www.spp.sk/
 Štátny fond rozvoja bývania http://www.sfrb.sk/
 Všeobecná zdravotná poisťovňa http://www.vszp.sk/
 VSE - Východoslovenská energetika  http://www.vse.sk/
 Zákon.sk http://www.zakon.sk/
 Zbierka zákonov http://www.zbierka.sk
 Štátne inštitúcie:
 Daňové riaditeľstvo SR http://www.drsr.sk/wps/portal
 Fond Národného Majetku SR http://www.natfund.gov.sk/
 Kancelária prezidenta SR http://www.prezident.sk/
 Katastrálny úrad http://www.skgeodesy.sk/
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja http://www.telecom.gov.sk/
 Ministerstvo financií http://www.finance.gov.sk/
 Ministerstvo hospodárstva http://www.economy.gov.sk/
 Ministerstvo kultúry http://www.culture.gov.sk/
 Ministerstvo obrany http://www.mosr.sk/
 Ministerstvo pôdohospodárstva http://www.mpsr.sk/sk/
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.employment.gov.sk/
 Ministerstvo spravodlivosti http://www.justice.gov.sk/
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu http://www.minedu.sk/
 Ministerstvo vnútra http://www.minv.sk/
 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja http://www.build.gov.sk
 Ministerstvo zahraničných veci http://www.foreign.gov.sk/
 Ministerstvo zdravotníctva http://www.health.gov.sk/
 Ministerstvo životného prostredia http://www.enviro.gov.sk/
 Národná rada SR http://www.nrsr.sk/
 Polícia - Krajské riaditeľstvo PZ Košice http://www.minv.sk/
 Štatistický úrad SR http://portal.statistics.sk/
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou http://www.udzs.sk/
 Úrad vlády Slovenskej republiky http://www.vlada.gov.sk/
 Ústav pamäti národa http://www.upn.gov.sk/
 Ústavný súd SR http://www.concourt.sk/
 Združenie miest a obcí Slovenska http://www.zmos.sk/
 Životné prostredie - Krajský úrad http://www.ke.kuzp.sk/