Ruskovhttp://www.obecruskov.sk/Tue, 23 Apr 2019 13:54:52 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti ODKAZY]]>http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazyThu, 27 Jul 2017 13:57:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazy<![CDATA[ZVOZOVÝ KALENDÁR 2019 sa nachádza v časti Úradná tabuľa]]>http://www.obecruskov.sk//---101-zvozovy-kalendar-2019-sa-nachadza-v-casti-radna-tabulaThu, 03 Jan 2019 08:58:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---101-zvozovy-kalendar-2019-sa-nachadza-v-casti-radna-tabula<![CDATA[ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Europského parlamentu SR najdete v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---108-rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-europskeho-parlamentu-sr-najdete-v-casti-radna-tabulaTue, 12 Feb 2019 15:17:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---108-rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-europskeho-parlamentu-sr-najdete-v-casti-radna-tabula<![CDATA[Prílohu k VZN č. 1/2018 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam v roku 2019 sa nachádza v časti DOKUMENTY]]>http://www.obecruskov.sk//---109-prilohu-k-vzn-c-12018-o-poskytovani-financnych-prostriedkov-na-mzdy-a-prevadzku-skolam-a-skolskym-zariadeniam-v-roku-2019-sa-nachadza-v-casti--dokumentyThu, 21 Feb 2019 10:15:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---109-prilohu-k-vzn-c-12018-o-poskytovani-financnych-prostriedkov-na-mzdy-a-prevadzku-skolam-a-skolskym-zariadeniam-v-roku-2019-sa-nachadza-v-casti--dokumenty<![CDATA[VZN č. 1/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ruskov nájdete v časti DOKUMENTY ]]>http://www.obecruskov.sk//---110-vzn-c-12019-o-ochrane-ovzdusia-pred-znecistujucimi-latkami-a-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-na-uzemi-obce-ruskov-najdete-v-casti-dokumenty-Thu, 21 Feb 2019 10:24:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---110-vzn-c-12019-o-ochrane-ovzdusia-pred-znecistujucimi-latkami-a-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-na-uzemi-obce-ruskov-najdete-v-casti-dokumenty-<![CDATA[Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Europského parlamentu v roku 2019 konané 25.05.2019 zasielajte na e-mail: ocu@obecruskov.sk]]>http://www.obecruskov.sk//---113-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019-konane-25052019-zasielajte-na-e-mail--ocuobecruskovskWed, 20 Mar 2019 09:41:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---113-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019-konane-25052019-zasielajte-na-e-mail--ocuobecruskovsk<![CDATA[Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Europského parlamentu v roku 2019 konané 25.05.2019 zasielajte na e-mail: ocu@obecruskov.sk]]>http://www.obecruskov.sk//---114-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019-konane-25052019-zasielajte-na-e-mail--ocuobecruskovskWed, 20 Mar 2019 09:44:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---114-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019-konane-25052019-zasielajte-na-e-mail--ocuobecruskovsk<![CDATA[ZÁPISNICA Z VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa nachádza v časti"Úradná tabuľa"]]>http://www.obecruskov.sk//---115-zapisnica-z-volieb-prezidenta-slovenskej-republiky-sa-nachadza-v-castiradna-tabulaMon, 01 Apr 2019 11:11:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---115-zapisnica-z-volieb-prezidenta-slovenskej-republiky-sa-nachadza-v-castiradna-tabula<![CDATA[P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ruskov sa nachádza v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---117-p-o-z-v-a-n-k-a--na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ruskov-sa-nachadza-v-casti-radna-tabulaTue, 23 Apr 2019 07:27:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---117-p-o-z-v-a-n-k-a--na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ruskov-sa-nachadza-v-casti-radna-tabula