Ruskovhttp://www.obecruskov.sk/Sun, 29 Mar 2020 09:48:44 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ZVOZOVÝ KALENDÁR na rok 2020]]>http://www.obecruskov.sk//---172-zvozovy-kalendar-na-rok-2020Sun, 22 Mar 2020 17:28:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---172-zvozovy-kalendar-na-rok-2020<![CDATA[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti ODKAZY]]>http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazyThu, 27 Jul 2017 13:57:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazy<![CDATA[Kultúrno športoé podujatia v roku 2020]]>http://www.obecruskov.sk//---134-kulturno-sportoe-podujatia-v-roku-2020Tue, 31 Dec 2019 07:41:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---134-kulturno-sportoe-podujatia-v-roku-2020<![CDATA[STÁLA TABUĽA k projektu Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti obalových konštrukcii obecného úradu s kultúrnym domom ]]>http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-Tue, 07 Jan 2020 08:34:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-<![CDATA[Výsledky hlasovania v obci Ruskov sa nachádzaju v časti úradná tabuľa]]>http://www.obecruskov.sk//---148-vysledky-hlasovania-v-obci-ruskov-sa-nachadzaju-v-casti-uradna-tabulaSun, 01 Mar 2020 08:14:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---148-vysledky-hlasovania-v-obci-ruskov-sa-nachadzaju-v-casti-uradna-tabula<![CDATA[PRÁZDNINOVÝ REŽIM V PRÍMESTSKEJ DOPRAVE - EUROBUS]]>http://www.obecruskov.sk//---152-prazdninovy--rezim-v-primestskej-doprave---eurobusFri, 13 Mar 2020 07:42:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---152-prazdninovy--rezim-v-primestskej-doprave---eurobus<![CDATA[OZNAM KOSIT a.s. k zvozu triedeného odpadu]]>http://www.obecruskov.sk//---155-oznam-kosit-as-k-zvozu-triedeneho-odpaduMon, 16 Mar 2020 16:00:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---155-oznam-kosit-as-k-zvozu-triedeneho-odpadu<![CDATA[VÝVOZ ODPADOVÝCH VOD - ŽUMP]]>http://www.obecruskov.sk//---159-vyvoz-odpadovych-vod---zumpTue, 17 Mar 2020 14:54:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---159-vyvoz-odpadovych-vod---zump<![CDATA[INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE]]>http://www.obecruskov.sk//---153-informacia-okresneho-radu-kosice---okolieMon, 16 Mar 2020 15:54:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---153-informacia-okresneho-radu-kosice---okolie<![CDATA[OZNAM MUDr. Miriam Mičkovej, ambulancia v gynekológii a pôrodníctve]]>http://www.obecruskov.sk//---156-oznam-mudr-miriam-mickovej-ambulancia-v-gynekologii-a-porodnictveTue, 17 Mar 2020 10:25:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---156-oznam-mudr-miriam-mickovej-ambulancia-v-gynekologii-a-porodnictve<![CDATA[ZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOK]]>http://www.obecruskov.sk//---158-zasady-pouzivania-rsokTue, 17 Mar 2020 13:00:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---158-zasady-pouzivania-rsok<![CDATA[O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19]]>http://www.obecruskov.sk//---150-o-z-n-a-m-e-n-i-e-----opatrenia-obecneho-uradu-z-dovodu-predchadzania-sirenia-ochorenia-covid-19Wed, 11 Mar 2020 08:57:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---150-o-z-n-a-m-e-n-i-e-----opatrenia-obecneho-uradu-z-dovodu-predchadzania-sirenia-ochorenia-covid-19<![CDATA[NOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUS]]>http://www.obecruskov.sk//---164-nove-pravne-akty-vydane-vladou-sr-radom-vz-sr-a-hlavnym-hygienikom-sr-koronavirusThu, 19 Mar 2020 17:23:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---164-nove-pravne-akty-vydane-vladou-sr-radom-vz-sr-a-hlavnym-hygienikom-sr-koronavirus<![CDATA[ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOU]]>http://www.obecruskov.sk//---171-zakaz-vyuzivania-lesa-verejnostouSun, 22 Mar 2020 17:21:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---171-zakaz-vyuzivania-lesa-verejnostou<![CDATA[Stanovisko ÚVZ SR k nakladaniu s komunálnym odpadom]]>http://www.obecruskov.sk//---173-stanovisko-vz-sr-k-nakladaniu-s-komunalnym-odpadomMon, 23 Mar 2020 16:51:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---173-stanovisko-vz-sr-k-nakladaniu-s-komunalnym-odpadom<![CDATA[OPATRENIA Ústredného KŠ SR k 24.3.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---174-opatrenia-stredneho-ks-sr-k-2432020Wed, 25 Mar 2020 16:46:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---174-opatrenia-stredneho-ks-sr-k-2432020<![CDATA[Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 25.3.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---175-aktualizovane-usmernenie-k-nakladaniu-s-odpadom-v-kontexte-sirenia-koronavirusu-covid-19-2532020Thu, 26 Mar 2020 17:21:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---175-aktualizovane-usmernenie-k-nakladaniu-s-odpadom-v-kontexte-sirenia-koronavirusu-covid-19-2532020<![CDATA[Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020 ]]>http://www.obecruskov.sk//---176-informacia-slovenskej-posty-k-prijimanym-zmenam-v-postovych-sluzbach-2532020-Thu, 26 Mar 2020 17:23:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---176-informacia-slovenskej-posty-k-prijimanym-zmenam-v-postovych-sluzbach-2532020-