Ruskovhttp://www.obecruskov.sk/Mon, 14 Jun 2021 00:32:30 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti ODKAZY]]>http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazyThu, 27 Jul 2017 13:57:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazy<![CDATA[STÁLA TABUĽA k projektu Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti obalových konštrukcii obecného úradu s kultúrnym domom ]]>http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-Tue, 07 Jan 2020 08:34:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-<![CDATA[Výsledky hlasovania v obci Ruskov sa nachádzaju v časti úradná tabuľa]]>http://www.obecruskov.sk//---148-vysledky-hlasovania-v-obci-ruskov-sa-nachadzaju-v-casti-uradna-tabulaSun, 01 Mar 2020 08:14:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---148-vysledky-hlasovania-v-obci-ruskov-sa-nachadzaju-v-casti-uradna-tabula<![CDATA[VÝVOZ ODPADOVÝCH VOD - ŽUMP]]>http://www.obecruskov.sk//---159-vyvoz-odpadovych-vod---zumpTue, 17 Mar 2020 14:54:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---159-vyvoz-odpadovych-vod---zump<![CDATA[STAVEBNÉ TLAČIVA na stiahnutie]]>http://www.obecruskov.sk//---183-stavebne--tlaciva-na-stiahnutieWed, 22 Apr 2020 16:10:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---183-stavebne--tlaciva-na-stiahnutie<![CDATA[Dôležité informácie ÚVZSR najdete na stránke www.uvzsr.sk]]>http://www.obecruskov.sk//---200-dolezite-informacie-vzsr-najdete-na-stranke-wwwuvzsrskThu, 24 Sep 2020 10:39:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---200-dolezite-informacie-vzsr-najdete-na-stranke-wwwuvzsrsk<![CDATA[ZVOZOVÝ KALENDÁR na rok 2021]]>http://www.obecruskov.sk//---172-zvozovy-kalendar-na-rok-2021Sun, 22 Mar 2020 17:28:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---172-zvozovy-kalendar-na-rok-2021<![CDATA[INFORMÁCIE K SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2021]]>http://www.obecruskov.sk//---201-informacie-k-scitaniu-obyvatelov-domov-a-bytov-v-roku-2021Thu, 24 Sep 2020 15:37:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---201-informacie-k-scitaniu-obyvatelov-domov-a-bytov-v-roku-2021<![CDATA[TLAČIVO k Priznamiu k dani z nehnuteľnosti ... a POUČENIE... DOHODA spoluvlastníkov...]]>http://www.obecruskov.sk//---219-tlacivo-k-priznamiu-k-dani-z-nehnutelnosti--a-poucenie-dohoda-spoluvlastnikovFri, 15 Jan 2021 14:05:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---219-tlacivo-k-priznamiu-k-dani-z-nehnutelnosti--a-poucenie-dohoda-spoluvlastnikov<![CDATA[OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH]]>http://www.obecruskov.sk//---221-opatrenia-na-zabezpecenie-kontroly-a-zabranenia-sirenia-africkeho-moru-osipanychWed, 20 Jan 2021 09:50:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---221-opatrenia-na-zabezpecenie-kontroly-a-zabranenia-sirenia-africkeho-moru-osipanych<![CDATA[SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA - UPOZORNENIE A POKYNY PRE SENIOROV]]>http://www.obecruskov.sk//---233-scitanie-obyvatelstva---upozornenie-a-pokyny-pre-seniorovWed, 03 Mar 2021 15:57:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---233-scitanie-obyvatelstva---upozornenie-a-pokyny-pre-seniorov<![CDATA[UPOZORNENIE k sčítaniu obyvateľov obce Ruskov. K 31.3.2021 je v našej obci sčítaných 87% obyvateľov]]>http://www.obecruskov.sk//---239-upozornenie-k-scitaniu-obyvatelov-obce-ruskov---k-3132021--je-v-nasej-obci-scitanych-87-obyvatelovTue, 16 Mar 2021 18:11:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---239-upozornenie-k-scitaniu-obyvatelov-obce-ruskov---k-3132021--je-v-nasej-obci-scitanych-87-obyvatelov<![CDATA[O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19 platné od 03.05.2021]]>http://www.obecruskov.sk//---150-o-z-n-a-m-e-n-i-e-----opatrenia-obecneho-uradu-z-dovodu-predchadzania-sirenia-ochorenia-covid-19-platne-od-03052021Wed, 11 Mar 2020 08:57:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---150-o-z-n-a-m-e-n-i-e-----opatrenia-obecneho-uradu-z-dovodu-predchadzania-sirenia-ochorenia-covid-19-platne-od-03052021<![CDATA[Nariadenie ÚVZ SR platné od 03.05.2021]]>http://www.obecruskov.sk//---243-nariadenie-vz-sr-platne-od-03052021Mon, 19 Apr 2021 11:24:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---243-nariadenie-vz-sr-platne-od-03052021<![CDATA[VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK k zákazke s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení z 19.04.2021 " KANALIZÁCIA RUSKOV" ]]>http://www.obecruskov.sk//---244-vyzva-na-predkladanie-ponk-k-zakazke-s-nizkou-hodnotou-podla-117-zakona-c-3432015-zz-o-verejnom-obstaravani-v-platnom-zneni-z-19042021--kanalizacia-ruskov------------------------Mon, 19 Apr 2021 16:26:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---244-vyzva-na-predkladanie-ponk-k-zakazke-s-nizkou-hodnotou-podla-117-zakona-c-3432015-zz-o-verejnom-obstaravani-v-platnom-zneni-z-19042021--kanalizacia-ruskov------------------------<![CDATA[DOPLNENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK - KANALIZÁCIA RUSKOV- z 19.4.2021 - Doplnenie zverejnené 21.4.2021]]>http://www.obecruskov.sk//---245-doplnenie--vyzvy-na-predkladanie-ponk---kanalizacia-ruskov--z--1942021---doplnenie--zverejnene-2142021Wed, 21 Apr 2021 13:58:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---245-doplnenie--vyzvy-na-predkladanie-ponk---kanalizacia-ruskov--z--1942021---doplnenie--zverejnene-2142021<![CDATA[ZVEREJNENIE - ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY " ABA GREEN WAY - ZELENÝ ZÁŽITOK" v rámci katastra Perín z 19.5.2021 "]]>http://www.obecruskov.sk//---248-zverejnenie---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby--aba-green-way---zeleny-zazitok-v-ramci-katastra-perin-z-1952021-Thu, 20 May 2021 15:20:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---248-zverejnenie---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby--aba-green-way---zeleny-zazitok-v-ramci-katastra-perin-z-1952021-<![CDATA[VÝZVA PRE VLASTNÍKOV LESNÝCH POZEMKOV, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. ZVEREJNENÉ 9.6.2021]]>http://www.obecruskov.sk//---249-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov-ktori-do-zverejnenia-tejto-vyzvy-nepoziadali-o-navratenie-uzivacich-prav-k-lesnym-pozemkom-zverejnene-962021Wed, 09 Jun 2021 07:08:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---249-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov-ktori-do-zverejnenia-tejto-vyzvy-nepoziadali-o-navratenie-uzivacich-prav-k-lesnym-pozemkom-zverejnene-962021<![CDATA[Záznam z prieskumu trhu " Kanalizácia Ruskov"]]>http://www.obecruskov.sk//---250-zaznam-z-prieskumu-trhu--kanalizacia-ruskovThu, 10 Jun 2021 10:35:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---250-zaznam-z-prieskumu-trhu--kanalizacia-ruskov<![CDATA[OZNÁMENIE kolaudačného rozhodnutia verejnou vyhláškou "IBV RUSKOV" dňa 11.6.2021]]>http://www.obecruskov.sk//---251-oznamenie--kolaudacneho-rozhodnutia-verejnou-vyhlaskou-ibv-ruskov-dna-1162021Fri, 11 Jun 2021 12:19:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---251-oznamenie--kolaudacneho-rozhodnutia-verejnou-vyhlaskou-ibv-ruskov-dna-1162021