Ruskovhttp://www.obecruskov.sk/Mon, 22 Oct 2018 13:42:20 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ POZOR od 1.4.2018 sa mení Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu v roku 2018::]]>http://www.obecruskov.sk//---30--pozor--od-142018-sa-meni-harmonogram-vyvozu-komunalneho-a-triedeneho-odpadu-v-roku-2018Mon, 11 Jan 2016 13:36:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---30--pozor--od-142018-sa-meni-harmonogram-vyvozu-komunalneho-a-triedeneho-odpadu-v-roku-2018<![CDATA[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti ODKAZY]]>http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazyThu, 27 Jul 2017 13:57:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazy<![CDATA[VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCI 2018 Pokyny nájdete v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---86-volby-do-organov-samospravy-obci--2018--pokyny-najdete-v-casti-radna-tabulaTue, 31 Jul 2018 10:25:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---86-volby-do-organov-samospravy-obci--2018--pokyny-najdete-v-casti-radna-tabula<![CDATA[VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY RUSKOV nájdete v časti úradná tabuľa]]>http://www.obecruskov.sk//---88-vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-obsadenie-miesta-riaditela-materskej-skoly-ruskov-najdete-v-casti-uradna-tabulaWed, 08 Aug 2018 07:15:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---88-vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-obsadenie-miesta-riaditela-materskej-skoly-ruskov-najdete-v-casti-uradna-tabula<![CDATA[VZN č. 1/2018 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia nájdete v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---90-vzn-c-12018-o-urceni-prispevku-na-cinnost-skoly-a-skolskeho-zariadenia-najdete-v-casti-radna-tabulaMon, 13 Aug 2018 10:45:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---90-vzn-c-12018-o-urceni-prispevku-na-cinnost-skoly-a-skolskeho-zariadenia-najdete-v-casti-radna-tabula<![CDATA[OZNAM pre doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie pre voľby 2018 je určený e-mail: ocu@obecruskov.sk]]>http://www.obecruskov.sk//---94-oznam-pre-dorucovanie-oznameni-o-delegovani-clenov-a-nahradnikov-do-miestnej-volebnej-komisie-pre-volby-2018-je-urceny-e-mail--ocuobecruskovskFri, 24 Aug 2018 10:17:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---94-oznam-pre-dorucovanie-oznameni-o-delegovani-clenov-a-nahradnikov-do-miestnej-volebnej-komisie-pre-volby-2018-je-urceny-e-mail--ocuobecruskovsk<![CDATA[ZAPISOVATEĽ miestnej volebnej komisie Jana VOŠOVÁ, bytom Ruskov 270, tel: 0911 280 466, V pracovných dňoch počas úradných hodín na Obecnom úrade Ruskov, 11.9.2018/utorok do 24:00 hod.]]>http://www.obecruskov.sk//---95-zapisovatel------------------------miestnej-volebnej-komisie---jana-vosova-bytom-ruskov-270--tel-0911-280-466-v-pracovnych-dnoch--pocas-uradnych-hodin-na-obecnom-urade-ruskov-1192018utorok--do-2400-hodWed, 05 Sep 2018 15:25:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---95-zapisovatel------------------------miestnej-volebnej-komisie---jana-vosova-bytom-ruskov-270--tel-0911-280-466-v-pracovnych-dnoch--pocas-uradnych-hodin-na-obecnom-urade-ruskov-1192018utorok--do-2400-hod<![CDATA[Z O Z N A M kandidátov na starostu obce Ruskov sa nachádza v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---96-z-o-z-n-a-m--kandidatov-na-starostu-obce-ruskov--sa-nachadza--v-casti--radna-tabulaFri, 21 Sep 2018 10:45:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---96-z-o-z-n-a-m--kandidatov-na-starostu-obce-ruskov--sa-nachadza--v-casti--radna-tabula<![CDATA[Z O Z N A M kandidátov za poslanca obecného zastupiteľstva obce Ruskov sa nachádza v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---97-z-o-z-n-a-m--kandidatov-za-poslanca-obecneho-zastupitelstva-obce-ruskov-sa-nachadza-v-casti--radna--tabulaFri, 21 Sep 2018 10:46:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---97-z-o-z-n-a-m--kandidatov-za-poslanca-obecneho-zastupitelstva-obce-ruskov-sa-nachadza-v-casti--radna--tabula