Ruskovhttp://www.obecruskov.sk/Wed, 12 Aug 2020 04:51:29 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ZVOZOVÝ KALENDÁR na rok 2020]]>http://www.obecruskov.sk//---172-zvozovy-kalendar-na-rok-2020Sun, 22 Mar 2020 17:28:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---172-zvozovy-kalendar-na-rok-2020<![CDATA[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti ODKAZY]]>http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazyThu, 27 Jul 2017 13:57:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazy<![CDATA[Kultúrno športoé podujatia v roku 2020]]>http://www.obecruskov.sk//---134-kulturno-sportoe-podujatia-v-roku-2020Tue, 31 Dec 2019 07:41:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---134-kulturno-sportoe-podujatia-v-roku-2020<![CDATA[STÁLA TABUĽA k projektu Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti obalových konštrukcii obecného úradu s kultúrnym domom ]]>http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-Tue, 07 Jan 2020 08:34:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-<![CDATA[Výsledky hlasovania v obci Ruskov sa nachádzaju v časti úradná tabuľa]]>http://www.obecruskov.sk//---148-vysledky-hlasovania-v-obci-ruskov-sa-nachadzaju-v-casti-uradna-tabulaSun, 01 Mar 2020 08:14:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---148-vysledky-hlasovania-v-obci-ruskov-sa-nachadzaju-v-casti-uradna-tabula<![CDATA[PRÁZDNINOVÝ REŽIM V PRÍMESTSKEJ DOPRAVE - EUROBUS od 18.05.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---152-prazdninovy--rezim-v-primestskej-doprave---eurobus-od-18052020Fri, 13 Mar 2020 07:42:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---152-prazdninovy--rezim-v-primestskej-doprave---eurobus-od-18052020<![CDATA[VÝVOZ ODPADOVÝCH VOD - ŽUMP]]>http://www.obecruskov.sk//---159-vyvoz-odpadovych-vod---zumpTue, 17 Mar 2020 14:54:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---159-vyvoz-odpadovych-vod---zump<![CDATA[INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE]]>http://www.obecruskov.sk//---153-informacia-okresneho-radu-kosice---okolieMon, 16 Mar 2020 15:54:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---153-informacia-okresneho-radu-kosice---okolie<![CDATA[ZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOK]]>http://www.obecruskov.sk//---158-zasady-pouzivania-rsokTue, 17 Mar 2020 13:00:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---158-zasady-pouzivania-rsok<![CDATA[O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19]]>http://www.obecruskov.sk//---150-o-z-n-a-m-e-n-i-e-----opatrenia-obecneho-uradu-z-dovodu-predchadzania-sirenia-ochorenia-covid-19Wed, 11 Mar 2020 08:57:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---150-o-z-n-a-m-e-n-i-e-----opatrenia-obecneho-uradu-z-dovodu-predchadzania-sirenia-ochorenia-covid-19<![CDATA[NOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUS]]>http://www.obecruskov.sk//---164-nove-pravne-akty-vydane-vladou-sr-radom-vz-sr-a-hlavnym-hygienikom-sr-koronavirusThu, 19 Mar 2020 17:23:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---164-nove-pravne-akty-vydane-vladou-sr-radom-vz-sr-a-hlavnym-hygienikom-sr-koronavirus<![CDATA[ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOU]]>http://www.obecruskov.sk//---171-zakaz-vyuzivania-lesa-verejnostouSun, 22 Mar 2020 17:21:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---171-zakaz-vyuzivania-lesa-verejnostou<![CDATA[STAVEBNÉ TLAČIVA na stiahnutie]]>http://www.obecruskov.sk//---183-stavebne--tlaciva-na-stiahnutieWed, 22 Apr 2020 16:10:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---183-stavebne--tlaciva-na-stiahnutie<![CDATA[ÚVZSR výrazne uvoľňuje opatrenia zavedené pre epidémiu KOVID-19 s účinnosťou od 20.05.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---187-vzsr-vyrazne-uvolnuje-opatrenia-zavedene-pre-epidemiu-kovid-19-s-ucinnostou-od-20052020Tue, 19 May 2020 10:03:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---187-vzsr-vyrazne-uvolnuje-opatrenia-zavedene-pre-epidemiu-kovid-19-s-ucinnostou-od-20052020<![CDATA[Oganizácia a podmienky výchový a vzdelávania základných škôl do konca školského rokau 2019/2020 platnosť od 1.6.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---188-oganizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-rokau-20192020-platnost-od-162020Tue, 19 May 2020 11:21:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---188-oganizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-rokau-20192020-platnost-od-162020<![CDATA[Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnopsťou od 20.6.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---191-opatrenia-vz-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-s-ucinnopstou-od-2062020Tue, 23 Jun 2020 11:49:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---191-opatrenia-vz-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-s-ucinnopstou-od-2062020<![CDATA[ZÁVEREČNÉ STANOVISKO - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja]]>http://www.obecruskov.sk//---192-zaverecne-stanovisko---plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-krajaMon, 29 Jun 2020 10:49:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---192-zaverecne-stanovisko---plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja<![CDATA[ROZHODNUTIE o umiestnení líniovej stavby " Ruskov TM, rekonštrukcia - projektová dokumentácia" PS Vzdušné vedenie vvn]]>http://www.obecruskov.sk//---194-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby--ruskov-tm-rekonstrukcia---projektova-dokumentacia-ps-vzdusne-vedenie-vvnFri, 31 Jul 2020 12:10:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---194-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby--ruskov-tm-rekonstrukcia---projektova-dokumentacia-ps-vzdusne-vedenie-vvn<![CDATA[POZOR - Africký mor ošipaných - UPOZORNENIE]]>http://www.obecruskov.sk//---195-pozor---africky-mor-osipanych---upozornenieTue, 11 Aug 2020 09:03:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---195-pozor---africky-mor-osipanych---upozornenie