Ruskovhttp://www.obecruskov.sk/Tue, 26 May 2020 00:41:15 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ZVOZOVÝ KALENDÁR na rok 2020]]>http://www.obecruskov.sk//---172-zvozovy-kalendar-na-rok-2020Sun, 22 Mar 2020 17:28:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---172-zvozovy-kalendar-na-rok-2020<![CDATA[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti ODKAZY]]>http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazyThu, 27 Jul 2017 13:57:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazy<![CDATA[Kultúrno športoé podujatia v roku 2020]]>http://www.obecruskov.sk//---134-kulturno-sportoe-podujatia-v-roku-2020Tue, 31 Dec 2019 07:41:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---134-kulturno-sportoe-podujatia-v-roku-2020<![CDATA[STÁLA TABUĽA k projektu Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti obalových konštrukcii obecného úradu s kultúrnym domom ]]>http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-Tue, 07 Jan 2020 08:34:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-<![CDATA[Výsledky hlasovania v obci Ruskov sa nachádzaju v časti úradná tabuľa]]>http://www.obecruskov.sk//---148-vysledky-hlasovania-v-obci-ruskov-sa-nachadzaju-v-casti-uradna-tabulaSun, 01 Mar 2020 08:14:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---148-vysledky-hlasovania-v-obci-ruskov-sa-nachadzaju-v-casti-uradna-tabula<![CDATA[PRÁZDNINOVÝ REŽIM V PRÍMESTSKEJ DOPRAVE - EUROBUS od 18.05.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---152-prazdninovy--rezim-v-primestskej-doprave---eurobus-od-18052020Fri, 13 Mar 2020 07:42:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---152-prazdninovy--rezim-v-primestskej-doprave---eurobus-od-18052020<![CDATA[VÝVOZ ODPADOVÝCH VOD - ŽUMP]]>http://www.obecruskov.sk//---159-vyvoz-odpadovych-vod---zumpTue, 17 Mar 2020 14:54:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---159-vyvoz-odpadovych-vod---zump<![CDATA[INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE]]>http://www.obecruskov.sk//---153-informacia-okresneho-radu-kosice---okolieMon, 16 Mar 2020 15:54:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---153-informacia-okresneho-radu-kosice---okolie<![CDATA[ZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOK]]>http://www.obecruskov.sk//---158-zasady-pouzivania-rsokTue, 17 Mar 2020 13:00:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---158-zasady-pouzivania-rsok<![CDATA[O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19]]>http://www.obecruskov.sk//---150-o-z-n-a-m-e-n-i-e-----opatrenia-obecneho-uradu-z-dovodu-predchadzania-sirenia-ochorenia-covid-19Wed, 11 Mar 2020 08:57:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---150-o-z-n-a-m-e-n-i-e-----opatrenia-obecneho-uradu-z-dovodu-predchadzania-sirenia-ochorenia-covid-19<![CDATA[NOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUS]]>http://www.obecruskov.sk//---164-nove-pravne-akty-vydane-vladou-sr-radom-vz-sr-a-hlavnym-hygienikom-sr-koronavirusThu, 19 Mar 2020 17:23:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---164-nove-pravne-akty-vydane-vladou-sr-radom-vz-sr-a-hlavnym-hygienikom-sr-koronavirus<![CDATA[ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOU]]>http://www.obecruskov.sk//---171-zakaz-vyuzivania-lesa-verejnostouSun, 22 Mar 2020 17:21:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---171-zakaz-vyuzivania-lesa-verejnostou<![CDATA[Stanovisko ÚVZ SR k nakladaniu s komunálnym odpadom]]>http://www.obecruskov.sk//---173-stanovisko-vz-sr-k-nakladaniu-s-komunalnym-odpadomMon, 23 Mar 2020 16:51:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---173-stanovisko-vz-sr-k-nakladaniu-s-komunalnym-odpadom<![CDATA[OPATRENIA Ústredného KŠ SR k 24.3.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---174-opatrenia-stredneho-ks-sr-k-2432020Wed, 25 Mar 2020 16:46:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---174-opatrenia-stredneho-ks-sr-k-2432020<![CDATA[Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 25.3.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---175-aktualizovane-usmernenie-k-nakladaniu-s-odpadom-v-kontexte-sirenia-koronavirusu-covid-19-2532020Thu, 26 Mar 2020 17:21:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---175-aktualizovane-usmernenie-k-nakladaniu-s-odpadom-v-kontexte-sirenia-koronavirusu-covid-19-2532020<![CDATA[Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020 ]]>http://www.obecruskov.sk//---176-informacia-slovenskej-posty-k-prijimanym-zmenam-v-postovych-sluzbach-2532020-Thu, 26 Mar 2020 17:23:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---176-informacia-slovenskej-posty-k-prijimanym-zmenam-v-postovych-sluzbach-2532020-<![CDATA[Opatrenia ÚVZ SR o otvorení prevádzok od 30.3.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---178-opatrenia-vz-sr-o-otvoreni-prevadzok-od-3032020Tue, 31 Mar 2020 12:08:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---178-opatrenia-vz-sr-o-otvoreni-prevadzok-od-3032020<![CDATA[Výstižný status slovenskej doktorky]]>http://www.obecruskov.sk//---182-vystizny-status-slovenskej-doktorkyWed, 08 Apr 2020 10:46:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---182-vystizny-status-slovenskej-doktorky<![CDATA[STAVEBNÉ TLAČIVA na stiahnutie]]>http://www.obecruskov.sk//---183-stavebne--tlaciva-na-stiahnutieWed, 22 Apr 2020 16:10:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---183-stavebne--tlaciva-na-stiahnutie<![CDATA[ZMRZLINA TONI ZNOVU OTVORENÁ DENNE od 11:00 do 19:00 hod]]>http://www.obecruskov.sk//---184-zmrzlina-toni--znovu-otvorena-denne--od-1100--do-1900-hodFri, 24 Apr 2020 11:44:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---184-zmrzlina-toni--znovu-otvorena-denne--od-1100--do-1900-hod<![CDATA[USMERNENIE pre Okresné úrady pri poskytovaní služieb OÚ Košice - vidiek v nadväznosti na mimoriadnu situáciu z 24.4.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---185-usmernenie--pre-okresne-urady-pri-poskytovani-sluzieb-o-kosice---vidiek-v-nadvaznosti-na-mimoriadnu-situaciu-z-2442020Mon, 27 Apr 2020 07:45:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---185-usmernenie--pre-okresne-urady-pri-poskytovani-sluzieb-o-kosice---vidiek-v-nadvaznosti-na-mimoriadnu-situaciu-z-2442020<![CDATA[OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027. Zverejnené k pripomienkovaniu od 15.5.2020 do 29.5.2020 ]]>http://www.obecruskov.sk//---186-oznamenie-o-strategickom-dokumente------plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021---2027-zverejnene-k-pripomienkovaniu-od-1552020-do-2952020----------------------------Fri, 15 May 2020 09:29:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---186-oznamenie-o-strategickom-dokumente------plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021---2027-zverejnene-k-pripomienkovaniu-od-1552020-do-2952020----------------------------<![CDATA[ÚVZSR výrazne uvoľňuje opatrenia zavedené pre epidémiu KOVID-19 s účinnosťou od 20.05.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---187-vzsr-vyrazne-uvolnuje-opatrenia-zavedene-pre-epidemiu-kovid-19-s-ucinnostou-od-20052020Tue, 19 May 2020 10:03:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---187-vzsr-vyrazne-uvolnuje-opatrenia-zavedene-pre-epidemiu-kovid-19-s-ucinnostou-od-20052020<![CDATA[Oganizácia a podmienky výchový a vzdelávania základných škôl do konca školského rokau 2019/2020 platnosť od 1.6.2020]]>http://www.obecruskov.sk//---188-oganizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-rokau-20192020-platnost-od-162020Tue, 19 May 2020 11:21:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---188-oganizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-rokau-20192020-platnost-od-162020<![CDATA[POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ruskov]]>http://www.obecruskov.sk//---189-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ruskovFri, 22 May 2020 11:16:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---189-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ruskov