Ruskovhttp://www.obecruskov.sk/Wed, 20 Nov 2019 12:14:58 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti ODKAZY]]>http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazyThu, 27 Jul 2017 13:57:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazy<![CDATA[ZVOZOVÝ KALENDÁR 2019 sa nachádza v časti Úradná tabuľa]]>http://www.obecruskov.sk//---101-zvozovy-kalendar-2019-sa-nachadza-v-casti-radna-tabulaThu, 03 Jan 2019 08:58:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---101-zvozovy-kalendar-2019-sa-nachadza-v-casti-radna-tabula<![CDATA[Zaverečný účet Obce Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 sa nachádza v časti ÚRADNA TABUĽA ]]>http://www.obecruskov.sk//---118-zaverecny-ucet-obce-ruskov-a-rozpoctove-hospodarenie-za-rok-2018-sa-nachadza-v-casti--radna-tabula-Fri, 31 May 2019 07:39:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---118-zaverecny-ucet-obce-ruskov-a-rozpoctove-hospodarenie-za-rok-2018-sa-nachadza-v-casti--radna-tabula-<![CDATA[Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a príslušné informácie sa nachádzajú v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---119-vyhlasenie-volieb-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-a-prislusne-informacie-sa-nachadzaju-v-casti-radna-tabulaMon, 11 Nov 2019 13:02:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---119-vyhlasenie-volieb-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-a-prislusne-informacie-sa-nachadzaju-v-casti-radna-tabula<![CDATA[NÁVRH VZN č. 2/2019 O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v bytoch postavených s podporou štátu sa nachádza v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---120-navrh--vzn-c-22019--o-podmienkach-pridelovania-obecnych-najomnych-bytov-a-o-sposobe-vypoctu-najomneho-v-bytoch-postavenych-s-podporou-statu-sa-nachadza-v-casti-radna-tabulaWed, 13 Nov 2019 13:16:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---120-navrh--vzn-c-22019--o-podmienkach-pridelovania-obecnych-najomnych-bytov-a-o-sposobe-vypoctu-najomneho-v-bytoch-postavenych-s-podporou-statu-sa-nachadza-v-casti-radna-tabula<![CDATA[NÁVRH VZN č. 3/2019 O určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia sa nachádza v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---121-navrh--vzn-c-32019--o-urceni-vysky-prispevku-na-cinnost-skolskeho-zariadenia-sa-nachadza-v-casti-radna-tabulaWed, 13 Nov 2019 13:20:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---121-navrh--vzn-c-32019--o-urceni-vysky-prispevku-na-cinnost-skolskeho-zariadenia-sa-nachadza-v-casti-radna-tabula<![CDATA[NÁVRH VZN č. 4/2019 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Ruskov sa nachádza v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---122-navrh--vzn-c-42019--o-urceni-vysky-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolskej-jedalni-ktorej-zriadovatelom-je-obec-ruskov--sa-nachadza-v-casti-radna-tabulaWed, 13 Nov 2019 13:22:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---122-navrh--vzn-c-42019--o-urceni-vysky-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolskej-jedalni-ktorej-zriadovatelom-je-obec-ruskov--sa-nachadza-v-casti-radna-tabula