Ruskovhttp://www.obecruskov.sk/Tue, 28 Jan 2020 20:09:50 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti ODKAZY]]>http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazyThu, 27 Jul 2017 13:57:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---75-zemny-plan-obce-ruskov--kompletna-dokumentacia-sa-nachadza-v-casti--odkazy<![CDATA[Zaverečný účet Obce Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 sa nachádza v časti ÚRADNA TABUĽA ]]>http://www.obecruskov.sk//---118-zaverecny-ucet-obce-ruskov-a-rozpoctove-hospodarenie-za-rok-2018-sa-nachadza-v-casti--radna-tabula-Fri, 31 May 2019 07:39:00 +0200http://www.obecruskov.sk//---118-zaverecny-ucet-obce-ruskov-a-rozpoctove-hospodarenie-za-rok-2018-sa-nachadza-v-casti--radna-tabula-<![CDATA[Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a príslušné informácie sa nachádzajú v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---119-vyhlasenie-volieb-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-a-prislusne-informacie-sa-nachadzaju-v-casti-radna-tabulaMon, 11 Nov 2019 13:02:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---119-vyhlasenie-volieb-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-a-prislusne-informacie-sa-nachadzaju-v-casti-radna-tabula<![CDATA[E-mail na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie]]>http://www.obecruskov.sk//---125-e-mail-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisieMon, 09 Dec 2019 11:01:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---125-e-mail-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie<![CDATA[ZVOZOVÝ KALENDÁR na rok 2020 sa nachádza v časti Úradná tabuľa]]>http://www.obecruskov.sk//---133-zvozovy-kalendar-na-rok-2020-sa-nachadza-v-casti-radna-tabulaMon, 30 Dec 2019 10:39:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---133-zvozovy-kalendar-na-rok-2020-sa-nachadza-v-casti-radna-tabula<![CDATA[Kultúrno športoé podujatia v roku 2020]]>http://www.obecruskov.sk//---134-kulturno-sportoe-podujatia-v-roku-2020Tue, 31 Dec 2019 07:41:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---134-kulturno-sportoe-podujatia-v-roku-2020<![CDATA[STÁLA TABUĽA k projektu Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti obalových konštrukcii obecného úradu s kultúrnym domom sa nachádza v časti ÚRADNÁ TABUĽA]]>http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-sa-nachadza-v-casti-radna-tabulaTue, 07 Jan 2020 08:34:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---136-stala-tabula-k-projektu-zlepsenie-tepelno-technickych-vlastnosti-obalovych-konstrukcii-obecneho-uradu-s-kulturnym-domom-sa-nachadza-v-casti-radna-tabula<![CDATA[E-mail na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľbu do Národnej rady Slovenskej republiky]]>http://www.obecruskov.sk//---137-e-mail-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volbu-do-narodnej-rady-slovenskej-republikyMon, 20 Jan 2020 08:56:00 +0100http://www.obecruskov.sk//---137-e-mail-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volbu-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky