• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM MUDr. Miriam Mičkovej, ambulancia v gynekológii a pôrodníctve

Dobrý deň.

Týmto oznamujem, že z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu v Slovenskej republike v súvislosti s COVID-19 (nový koronavírus) v zmysle zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a vyplývajúc z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia počnúc dňom 16.03.2020 naša spoločnosť dočasne obmedzuje ordinačné hodiny až do odvolania. 

Obmedzené ordinačné hodiny sú určené výhradne pre akútne a neodkladné prípady, a to v čase:
Pondelok 8,00 - 9,00, Utorok 11,30 – 12,30, Streda 12,00 – 13,00, Štvrtok 08,00 – 09,00

Recepty a poukazy je možné objednať telefonicky (622 1985, 622 0669), prípadne emailom (info@gynekologiasun.sk) počas týchto ordinačných hodín.

Poradňa pre tehotné sa do odvolania nebude vykonávať, predbežný nový nový termín poradne je plánovaný na 23.4.2020 pre objednané tehotné z 19.3.2020 a druhý 30.4.2020 pre objednané z 26.3.2020.

Ak je to možné, prosím o vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase, nakoľko mnohé pacientky nemajú telefón a nie je možné sa s nimi priamo spojiť a informovať ich o aktuálnej organizácii na našej ambulancii, aby v tejto mimoriadnej situácii zbytočne necestovali a nevystavovali sa možnému šíreniu infekcie koronavírusom.

Ďakujem za spoluprácu a pomoc, prajem trpezlivosť a pevné zdravie.

S pozdravom

MUDr. Miriam Mičková, ambulancia v gynekológii a pôrodníctve, SUN 4M6, s.r.o, Zbrojničná 8, Košice


Zoznam aktualít

Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020 Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020
Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 25.3.2020Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 25.3.2020
OPATRENIA Ústredného KŠ SR k 24.3.2020OPATRENIA Ústredného KŠ SR k 24.3.2020
Stanovisko ÚVZ SR k nakladaniu s komunálnym odpadomStanovisko ÚVZ SR k nakladaniu s komunálnym odpadom
ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOUZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOU
NOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUSNOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUS
O Z N Á M E N I E  -  OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19
ZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOKZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOK
OZNAM MUDr. Miriam Mičkovej, ambulancia v gynekológii a pôrodníctveOZNAM MUDr. Miriam Mičkovej, ambulancia v gynekológii a pôrodníctve
INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIEINFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: