• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM KOSIT a.s. k zvozu triedeného odpadu

Spoločnosť KOSIT a.s., ktorá v našej obci zabezpečuje odvoz triedeného odpadu (plasty, sklo, papier )

oznamuje, že s platnosťou do 31.3.2020 pozastavuje zvoz týchto zložiek. Spoločnosť k tomúto kroku

pristúpila z dôvodu ručnej manipulácie zamestnancami spoločnosti pri triedení týchto zložiek.

Zvoz komunalného odpadu sa uskutoční v riadnych termínoch v zvozovom kalendári 2020

Ing. Renáta Rabatinová

Riaditeľka Divízie predaja

Zoznam aktualít

Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020 Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020
Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 25.3.2020Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 25.3.2020
OPATRENIA Ústredného KŠ SR k 24.3.2020OPATRENIA Ústredného KŠ SR k 24.3.2020
Stanovisko ÚVZ SR k nakladaniu s komunálnym odpadomStanovisko ÚVZ SR k nakladaniu s komunálnym odpadom
ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOUZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOU
NOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUSNOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUS
O Z N Á M E N I E  -  OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19
ZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOKZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOK
OZNAM MUDr. Miriam Mičkovej, ambulancia v gynekológii a pôrodníctveOZNAM MUDr. Miriam Mičkovej, ambulancia v gynekológii a pôrodníctve
INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIEINFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: