• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE

 Informácia OÚ Košice-okolie pre obce a mestá okresu

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie na množiace sa dotazy starostov obcí a primátorov miest o distribúcii ochranných rúšok, dezinfekčných prostriedkov a pod. pre potreby obecných samospráv uvádza

toto stanovisko:

* uvedeným materiálom SR nateraz nedisponuje v takom objeme, aby boli pokryté požiadavky všetkých subjektov a celej populácie,

* prednostne sú v tomto období nimi zásobované nemocnice – lekári a všetok zdravotnícky personál, všetky zložky MV SR vrátane úradov štátnej správy,

* ak by bol predmetný materiál zabezpečený v dostatočnom objeme aj pre obyvateľstvo miest a obcí SR a jeho distribúciou by boli poverené okresné úrady – budeme vás o tom celoplošne okamžite informovať,

* do tej doby odporúčame v podmienkach obcí a miest využiť všetky dostupné svojpomocne vyhotovené a zabezpečené ochranné prostriedky (rúška) a dodržiavať všetky vyhlásené i vlastné opatrenia,

* súčasne odporúčame predstaviteľom obecných samospráv a obyvateľstvu nepretržite sledovať vysielanie najmä verejnoprávnych médií, ktoré prinášajú najaktuálnejšie pokyny a usmernenia štátnych autorít (najmä hlavného hygienika SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, predstaviteľov vlády SR a príslušných ministerstiev – predovšetkým zdravotníctva a vnútra) v súvislosti s bojom proti pandémii spôsobenej koronavírusom a riadiť sa nimi,

* vyššie uvedené právne akty a pokyny HH SR, RÚVZ, MV SR atď. vám priebežne zasielame elektronickou poštou a publikujeme na webstránke OÚ Košice-okolie: http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie.

OÚ Košice-okolie

odbor krízového riadenia

kdz 16.3.2020


Zoznam aktualít

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaZÁVEREČNÉ STANOVISKO - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnopsťou od 20.6.2020Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnopsťou od 20.6.2020
Oganizácia a podmienky výchový a vzdelávania základných škôl do konca školského rokau 2019/2020 platnosť od 1.6.2020Oganizácia a podmienky výchový a vzdelávania základných škôl do konca školského rokau 2019/2020 platnosť od 1.6.2020
ÚVZSR výrazne uvoľňuje opatrenia zavedené pre epidémiu KOVID-19 s účinnosťou od 20.05.2020ÚVZSR výrazne uvoľňuje opatrenia zavedené pre epidémiu KOVID-19 s účinnosťou od 20.05.2020
STAVEBNÉ  TLAČIVA na stiahnutieSTAVEBNÉ TLAČIVA na stiahnutie
ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOUZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOU
NOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUSNOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUS
O Z N Á M E N I E  -  OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19
ZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOKZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOK
INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIEINFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: