• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
 • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
 • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE

 Informácia OÚ Košice-okolie pre obce a mestá okresu

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice-okolie na množiace sa dotazy starostov obcí a primátorov miest o distribúcii ochranných rúšok, dezinfekčných prostriedkov a pod. pre potreby obecných samospráv uvádza

toto stanovisko:

* uvedeným materiálom SR nateraz nedisponuje v takom objeme, aby boli pokryté požiadavky všetkých subjektov a celej populácie,

* prednostne sú v tomto období nimi zásobované nemocnice – lekári a všetok zdravotnícky personál, všetky zložky MV SR vrátane úradov štátnej správy,

* ak by bol predmetný materiál zabezpečený v dostatočnom objeme aj pre obyvateľstvo miest a obcí SR a jeho distribúciou by boli poverené okresné úrady – budeme vás o tom celoplošne okamžite informovať,

* do tej doby odporúčame v podmienkach obcí a miest využiť všetky dostupné svojpomocne vyhotovené a zabezpečené ochranné prostriedky (rúška) a dodržiavať všetky vyhlásené i vlastné opatrenia,

* súčasne odporúčame predstaviteľom obecných samospráv a obyvateľstvu nepretržite sledovať vysielanie najmä verejnoprávnych médií, ktoré prinášajú najaktuálnejšie pokyny a usmernenia štátnych autorít (najmä hlavného hygienika SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, predstaviteľov vlády SR a príslušných ministerstiev – predovšetkým zdravotníctva a vnútra) v súvislosti s bojom proti pandémii spôsobenej koronavírusom a riadiť sa nimi,

* vyššie uvedené právne akty a pokyny HH SR, RÚVZ, MV SR atď. vám priebežne zasielame elektronickou poštou a publikujeme na webstránke OÚ Košice-okolie: http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie.

OÚ Košice-okolie

odbor krízového riadenia

kdz 16.3.2020


Zoznam aktualít

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva RuskovPOZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ruskov
Oganizácia a podmienky výchový a vzdelávania základných škôl do konca školského rokau 2019/2020 platnosť od 1.6.2020Oganizácia a podmienky výchový a vzdelávania základných škôl do konca školského rokau 2019/2020 platnosť od 1.6.2020
ÚVZSR výrazne uvoľňuje opatrenia zavedené pre epidémiu KOVID-19 s účinnosťou od 20.05.2020ÚVZSR výrazne uvoľňuje opatrenia zavedené pre epidémiu KOVID-19 s účinnosťou od 20.05.2020
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE -  Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027. Zverejnené k pripomienkovaniu od 15.5.2020 do 29.5.2020              OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027. Zverejnené k pripomienkovaniu od 15.5.2020 do 29.5.2020
USMERNENIE pre Okresné úrady pri poskytovaní služieb OÚ Košice - vidiek v nadväznosti na mimoriadnu situáciu z 24.4.2020USMERNENIE pre Okresné úrady pri poskytovaní služieb OÚ Košice - vidiek v nadväznosti na mimoriadnu situáciu z 24.4.2020
ZMRZLINA TONI ZNOVU OTVORENÁ DENNE od 11:00 do 19:00 hodZMRZLINA TONI ZNOVU OTVORENÁ DENNE od 11:00 do 19:00 hod
STAVEBNÉ TLAČIVA na stiahnutieSTAVEBNÉ TLAČIVA na stiahnutie
Výstižný status slovenskej doktorkyVýstižný status slovenskej doktorky
Opatrenia ÚVZ SR o otvorení prevádzok od 30.3.2020Opatrenia ÚVZ SR o otvorení prevádzok od 30.3.2020
Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020 Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: