• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
 • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
 • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19 platné od 03.05.2021

Oznámenie

Obecný úrad v Ruskove oznamuje všetkým obyvateľom obce, že z dôvodu uvoľňovania epidemiologických opatrení prijatých Vládou SR a ÚVZ SR bude obecný úrad pracovať v pôvodnom režime.

Naďalej  si Vás dovoľujeme požiadať o maximálne dodržiavanie prísnych epidemiologických opatrení a do priestorov obecného úradu vstupovali len s platným negatívnym testom, prekrytými dýchacími cestami a v úradnom jednaní sa riadili pokynmi zamestnancov úradu ! 

KONTAKTY

Obec Ruskov

tel.: 055/6941 422

e-mail: ocu@obecruskov.sk

IBAN SK54 5200 0000 0000 0010 5881

www.obecruskov.sk

e-mail: obecruskov@gmail.com

Peter Smrčo

starosta obce

055/6941 422

0907 939 795

František Horňák

hlavný kontrolór obce

055/729 6528

Ján Češkovič

podateľňa nájomné vzťahy, správa majetku, odpady, overovanie

055/729 6529

0911 457 282

Mária Kinlovičová

účtovníčka, fakturácie, personalistika

055/729 6528

0911 216 070

Jana Vošová

pokladňa, matrika, miestne dane a poplatky,  evidencia obyvateľstva

055/6941 662

0911 280 466

Spolu to zvládneme.

Zoznam aktualít

OZNÁMENIE kolaudačného rozhodnutia verejnou vyhláškou OZNÁMENIE kolaudačného rozhodnutia verejnou vyhláškou "IBV RUSKOV" dňa 11.6.2021
Záznam z prieskumu trhu Záznam z prieskumu trhu " Kanalizácia Ruskov"
VÝZVA PRE VLASTNÍKOV LESNÝCH POZEMKOV, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. ZVEREJNENÉ 9.6.2021VÝZVA PRE VLASTNÍKOV LESNÝCH POZEMKOV, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. ZVEREJNENÉ 9.6.2021
ZVEREJNENIE - ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY ZVEREJNENIE - ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY " ABA GREEN WAY - ZELENÝ ZÁŽITOK" v rámci katastra Perín z 19.5.2021 "
DOPLNENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK - KANALIZÁCIA RUSKOV- z 19.4.2021 - Doplnenie zverejnené 21.4.2021DOPLNENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK - KANALIZÁCIA RUSKOV- z 19.4.2021 - Doplnenie zverejnené 21.4.2021
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK k zákazke s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení z 19.04.2021 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK k zákazke s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení z 19.04.2021 " KANALIZÁCIA RUSKOV"
Nariadenie ÚVZ SR platné od 03.05.2021Nariadenie ÚVZ SR platné od 03.05.2021
O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19 platné od 03.05.2021O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19 platné od 03.05.2021
UPOZORNENIE k sčítaniu obyvateľov obce Ruskov.  K 31.3.2021 je v našej obci sčítaných 87% obyvateľovUPOZORNENIE k sčítaniu obyvateľov obce Ruskov. K 31.3.2021 je v našej obci sčítaných 87% obyvateľov
SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA - UPOZORNENIE A POKYNY PRE SENIOROVSČÍTANIE OBYVATEĽSTVA - UPOZORNENIE A POKYNY PRE SENIOROV

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: