• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19

Oznámenie

Obecný úrad v Ruskove oznamuje všetkým obyvateľom obce, že z dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 bude v dňoch od 11.3.2020 do 31.3.2020 pracovať úrad v obmedzenom režime.

Žiadame obyvateľov obce, aby pracovníkov úradu v týchto dňoch kontaktovali predovšetkým telefonicky, elektronicky, prípadne využili poštový kontakt.

V nevyhnutných prípadoch bude otvorený matričný úrad.

INFORMÁCIE O PREVÁDZKACH V OBCI SÚ V ČASTI  SLUŽBY V OBCI    (otváracie hodiny a telefonický kontakt)

UPOZORNENIE  Do všetkých prevádzok je povolený vstup iba s rúškou na tvári

Za porozumenie ďakujeme.

Obec Ruskov

tel.: 055/6941 422

e-mail: ocu@obecruskov.sk

IBAN SK54 5200 0000 0000 0010 5881

www.obecruskov.sk

e-mail: obecruskov@gmail.com

Peter Smrčo

starosta obce

055/6941 422

0907 939 795

František Horňák

hlavný kontrolór obce

055/729 6528

Ján Češkovič

podateľňa nájomné vzťahy, správa majetku, odpady, overovanie

055/729 6529

0911 457 282

Mária Kinlovičová

účtovníčka, fakturácie, personalistika

055/729 6528

0911 216 070

Jana Vošová

pokladňa, matrika, miestne dane a poplatky,  evidencia obyvateľstva

055/6941 662

0911 280 466

Zoznam aktualít

Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020 Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách 25.3.2020
Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 25.3.2020Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 25.3.2020
OPATRENIA Ústredného KŠ SR k 24.3.2020OPATRENIA Ústredného KŠ SR k 24.3.2020
Stanovisko ÚVZ SR k nakladaniu s komunálnym odpadomStanovisko ÚVZ SR k nakladaniu s komunálnym odpadom
ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOUZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOU
NOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUSNOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUS
O Z N Á M E N I E  -  OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19
ZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOKZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOK
OZNAM MUDr. Miriam Mičkovej, ambulancia v gynekológii a pôrodníctveOZNAM MUDr. Miriam Mičkovej, ambulancia v gynekológii a pôrodníctve
INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIEINFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: