• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
 • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
 • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19 platné od 22.02.2021

Oznámenie

Obecný úrad v Ruskove oznamuje všetkým obyvateľom obce, že z dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a novoprijatých opatrení Vlády SR bude pracovať úrad v režime HOME OFFICE.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o maximálne využitie telefonickej,  mailovej písomnej a elektronickej  resp. poštovej komunikácie. V nevyhnutných prípadoch po  dohode s pracovníkom obecného úradu je možné vykonať návštevu obecného úradu počas úradných hodín za dodržania prísnych epidemiologických opatrení ! 

Prosíme o dodržiavanie úradných hodín!

ÚRADNÉ HODINY:         Pondelok                       od  8:00   do  12:00 hod

                                         Utorok                            od 8:00   do  12:00 hod

                                         Streda                            od 8:00   do  12:00 hod

                                         Štvrtok                            -   nestránkový deň   -      stavebný úrad  od 8:00    do  12:00 hod.        

                                         Piatok                             od 8:00   do  12:00 hod    - stavebný úrad  od 8:00    do  12:00 hod.  
 

                                                                          

                                                                   P R I   V S T U P E  do priestorov   úradu  Z V O Ň T E

UPOZORNENIE  Do priestorov obecného úradu  je povolený vstup iba s rúškou na tvári s povinnosťou dezinfekcie rúk na vstupe a s dokladom o negatívnom teste nie staršom ako  7 dní. Riaďte sa pokynmi, ktoré sa nachádzaju v UPOZORNENÍ NA OBMEDZENIA POHYBU

KONTAKTY

Obec Ruskov

tel.: 055/6941 422

e-mail: ocu@obecruskov.sk

IBAN SK54 5200 0000 0000 0010 5881

www.obecruskov.sk

e-mail: obecruskov@gmail.com

Peter Smrčo

starosta obce

055/6941 422

0907 939 795

František Horňák

hlavný kontrolór obce

055/729 6528

Ján Češkovič

podateľňa nájomné vzťahy, správa majetku, odpady, overovanie

055/729 6529

0911 457 282

Mária Kinlovičová

účtovníčka, fakturácie, personalistika

055/729 6528

0911 216 070

Jana Vošová

pokladňa, matrika, miestne dane a poplatky,  evidencia obyvateľstva

055/6941 662

0911 280 466

Spolu to zvládneme.

Zoznam aktualít

NOVÉ OPATRENIA VÁDY PLATNÉ PO ROKOVANÍ 28.02.2021NOVÉ OPATRENIA VÁDY PLATNÉ PO ROKOVANÍ 28.02.2021
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN NA POŠTE RUSKOV OD 1.03.2021ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN NA POŠTE RUSKOV OD 1.03.2021
Otvoráranie MŠ a ZŠ Ruskov od pondelka 8.2.2021Otvoráranie MŠ a ZŠ Ruskov od pondelka 8.2.2021
OPATRENIA pre návrat detí do škôl od 08.02.2021OPATRENIA pre návrat detí do škôl od 08.02.2021
NOVÉ OPATRENIA VLÁDY PLATNÉ OD 08.02.2021NOVÉ OPATRENIA VLÁDY PLATNÉ OD 08.02.2021
ROZHODNUTIE ložisko Ruskov - STRAHUĽKA 02.02.2021ROZHODNUTIE ložisko Ruskov - STRAHUĽKA 02.02.2021
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCHOPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH
TLAČIVO k Priznamiu k dani z nehnuteľnosti ... a POUČENIE... DOHODA spoluvlastníkov...TLAČIVO k Priznamiu k dani z nehnuteľnosti ... a POUČENIE... DOHODA spoluvlastníkov...
INFORMÁCIE K SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2021INFORMÁCIE K SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2021
O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19 platné od 22.02.2021O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19 platné od 22.02.2021

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: