• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19

Oznámenie

Obecný úrad v Ruskove oznamuje všetkým obyvateľom obce, že z dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 bude pracovať úrad v riadnom režime.

ÚRADNÉ HODINY:  Pondelok                       od 7:30   do  15:30 hod

                                  Utorok                           od 7:30   do  15:30 hod

                                  Sterda                           od 7:30   do  18:00 hod

                                  Štvrtok                            -   nestránkový deň           

                                                                           stavebný úrad    od 7:30 hod  do  14:15  hod

                                   Piatok                            od 7:30   do  15:30 hod      

                                                                           stavebný úrad    od 7:30 hod  do  12:00  hod

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA    od 11:30 hod    do  12:00  hod

Z dvôvodu sprísnenia epidemiologických opatrení je vchod do priestorov obecného úradu uzamknutý. 

                                                                 P R I   V S T U P E   Z V O Ň T E

UPOZORNENIE  Do priestorov obecného úradu  je povolený vstup iba s rúškou na tvári s povinnosťou dezinfekcie rúk na vstupe

Za porozumenie ďakujeme.

Obec Ruskov

tel.: 055/6941 422

e-mail: ocu@obecruskov.sk

IBAN SK54 5200 0000 0000 0010 5881

www.obecruskov.sk

e-mail: obecruskov@gmail.com

Peter Smrčo

starosta obce

055/6941 422

0907 939 795

František Horňák

hlavný kontrolór obce

055/729 6528

Ján Češkovič

podateľňa nájomné vzťahy, správa majetku, odpady, overovanie

055/729 6529

0911 457 282

Mária Kinlovičová

účtovníčka, fakturácie, personalistika

055/729 6528

0911 216 070

Jana Vošová

pokladňa, matrika, miestne dane a poplatky,  evidencia obyvateľstva

055/6941 662

0911 280 466

Zoznam aktualít

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie vo veci stavby VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie vo veci stavby "VVN6718-VN206-Ruskov-úprava vedenia"
Ložisko Ruskov - Strahuľka, ťažba andezitu - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konaniaLožisko Ruskov - Strahuľka, ťažba andezitu - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
OCHRANA DOMÁCNOSTI PRED POŽIARMI OCHRANA DOMÁCNOSTI PRED POŽIARMI
"Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050"
INFORMÁCIE K SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2021INFORMÁCIE K SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2021
Dôležité informácie ÚVZSR najdete na stránke www.uvzsr.skDôležité informácie ÚVZSR najdete na stránke www.uvzsr.sk
NARIADENIE ÚVZ SR k noseniu rúšok a opatrenia upravujúce vstup na územie SR a vyhlásenie núdzového stavu od 01.10.2020NARIADENIE ÚVZ SR k noseniu rúšok a opatrenia upravujúce vstup na územie SR a vyhlásenie núdzového stavu od 01.10.2020
POZOR - Africký mor ošipaných - UPOZORNENIEPOZOR - Africký mor ošipaných - UPOZORNENIE
STAVEBNÉ  TLAČIVA na stiahnutieSTAVEBNÉ TLAČIVA na stiahnutie
O Z N Á M E N I E  -  OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: