• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Kultúrno športoé podujatia v roku 2020

KULTÚRNO ŠPORTOVÉ PODUJATIA PRE ROK 2020

Január                        Pochod vďaky na Dargov                                    25.01.2020

Február                      Ples poľovníkov  ( ZP Olšava -Ruskov)            08.02.2020

                                    Fašiangové hody                                                   22.02.2020

Marec                         Noc s Andersenom ( ZŠ Ruskov)

Apríl                            Jarné upratovanie obce                                     

Máj                              Oslavy víťazstva na Dargove                              09.05.2020

                                    Deň matiek                                                           10.05.2020

                                    Krojovaná zábava ( ŽSS Olšava)                       23.05.2020

Jún                             MDD  (ZŠ Ruskov)                                                01.06.2020 

                                    Okr. Športová olympiáda seniorov                    12.06.2020

Júl                               Deň obce                                                               04.07.2020

August                        Letný pochod na Dargov                                    29.08.2020

September                Olšavský pohár                                                     20.09.2020

Október                      Deň úcty k starším                                                24.10.2020

                                    Školský ples (ZŠ Ruskov)                                   10.10.2020

November                 Ples futbalistov   ( TJ Lok. Ruskov)                    21.11.2020

December                Starostovský Mikuláš                                            05.12.2020

                                    Uvítanie deti do života                                          12.12.2020


Zoznam aktualít

E-mail na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľbu do Národnej rady Slovenskej republikyE-mail na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľbu do Národnej rady Slovenskej republiky
STÁLA TABUĽA k projektu Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti obalových konštrukcii obecného úradu s kultúrnym domom sa nachádza v časti ÚRADNÁ TABUĽASTÁLA TABUĽA k projektu Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti obalových konštrukcii obecného úradu s kultúrnym domom sa nachádza v časti ÚRADNÁ TABUĽA
Kultúrno športoé podujatia v roku 2020Kultúrno športoé podujatia v roku 2020
ZVOZOVÝ KALENDÁR na rok 2020 sa nachádza v časti Úradná tabuľaZVOZOVÝ KALENDÁR na rok 2020 sa nachádza v časti Úradná tabuľa
E-mail na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieE-mail na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a príslušné informácie sa nachádzajú v časti ÚRADNÁ TABUĽAVyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a príslušné informácie sa nachádzajú v časti ÚRADNÁ TABUĽA
Zaverečný účet Obce Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 sa nachádza v časti  ÚRADNA TABUĽA Zaverečný účet Obce Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 sa nachádza v časti ÚRADNA TABUĽA
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV  Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti  ODKAZYÚZEMNÝ PLÁN OBCE RUSKOV Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti ODKAZY

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: