• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Užitočné čísla a odkazy

Dôležité čísla:
Integrovaný záchranný systém 112
Hasičská a záchranná služba 150
Záchranná zdravotnícka služba 155
Polícia 158
Polícia Bohdanovce 055/ 694 12 03
Informácie o telefónnych číslach v SR 1181
Letecká záchranná služba 18 155
Poruchová linka elektriny 
Linka VSE
0800 123 332
0800 123 333
Ohlasovňa porúch plynu
Zákaznícka linka SPP
0850 111 727
0850 111 363
Farský úrad 055/ 694 14 28
MUDr. Jozef Takáč - praktický lekár
MDDr. Boris Verba - stomatológ
MUDr. Anna Harichová - detský lekár
055/ 694 10 26
055/ 694 10 59
055/ 694 14 11
Pošta 055/ 694 16 01
Pohrebná služba Omega 0908 975 859
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 123,   18 154
Regionálne inštitúcie:
 Denník Korzár - regionálne noviny http://korzar.sme.sk/
 Ponuky práce - Profesia.sk  http://www.profesia.sk/
 Ponuky práce - Kariéra.sk  http://kariera.zoznam.sk/
 Ponuky práce - Práca.sk  http://praca.sme.sk/.aspx
Detská nemocnica Košice
http://www.dfnkosice.sk/
 "Stará" a "nová" nemocnica Košice  http://www.fnlp.sk/
 Železničná nemocnica s poliklinikou Košice  http://www.zzke.sk/
 Sociálna poisťovňa  http://www.socpoist.sk/
 SPP - Slovenský plynárenský priemysel http://www.spp.sk/
 Štátny fond rozvoja bývania  http://www.sfrb.sk/
 Všeobecná zdravotná poisťovňa  http://www.vszp.sk/
 VSE - Východoslovenská energetika  http://www.vse.sk/
Zákon.sk http://www.zakon.sk/
Zbierka zákonov http://www.zbierka.sk
 Štátne inštitúcie:
 Daňové riaditeľstvo SR  http://www.drsr.sk/wps/portal
 Fond Národného Majetku SR  http://www.natfund.gov.sk/
 Kancelária prezidenta SR  http://www.prezident.sk/
 Katastrálny úrad  http://www.skgeodesy.sk/
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja http://www.telecom.gov.sk/
 Ministerstvo financií  http://www.finance.gov.sk/
 Ministerstvo hospodárstva  http://www.economy.gov.sk/
 Ministerstvo kultúry  http://www.culture.gov.sk/
 Ministerstvo obrany  http://www.mosr.sk/
 Ministerstvo pôdohospodárstva  http://www.mpsr.sk/sk/
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  http://www.employment.gov.sk/
 Ministerstvo spravodlivosti  http://www.justice.gov.sk/
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  http://www.minedu.sk/
 Ministerstvo vnútra  http://www.minv.sk/
 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja  http://www.build.gov.sk
 Ministerstvo zahraničných veci  http://www.foreign.gov.sk/
 Ministerstvo zdravotníctva  http://www.health.gov.sk/
 Ministerstvo životného prostredia  http://www.enviro.gov.sk/
 Národná rada SR  http://www.nrsr.sk/
 Polícia - Krajské riaditeľstvo PZ Košice  http://www.minv.sk/
 Štatistický úrad SR  http://portal.statistics.sk/
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  http://www.udzs.sk/
 Úrad vlády Slovenskej republiky http://www.vlada.gov.sk/
 Ústav pamäti národa http://www.upn.gov.sk/
 Ústavný súd SR http://www.concourt.sk/
 Združenie miest a obcí Slovenska http://www.zmos.sk/
 Životné prostredie - Krajský úrad  http://www.ke.kuzp.sk/

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: