• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Obec Ruskov leží v nadmorskej výške 223 m.n.m. , na východnom okrali Košickej kotliny vo vzdialenosti 21 km východo-juhovýchodne od Košíc. Katastrálne územie má výmeru 2021 ha. Z toho poľnohospodárska pôda má výmeru 721 ha.
V súčasnosti má 1 568  obyvateľov  v  540 domoch a 44 bytoch. Má dve samoty Regetu a Dilkoš. V obci je 98,9% obyvateľov slovenskej národnosti o vierovyznaní prevažuje rímskokatolícke.

MEDZINÁRODNÉ KONTAKTY:

Obec si udržiava nadštandartné vzťahy s obcami Malhostovice v Českej republike a Göncruszka v Maďarsku.

                         

Obec Ruskov sa spolu s ďalšími 70 obcami regiónu  stala súčasťou  Miestnej Akčnej Skupiny Okolia Košíc (MAS OKO). Program rozvíja spoluprácu samospráv, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov s cieľom zlepšiť kvalitu života na vidieku. Urobiť vidiek vidieckejším aby bol atraktívny pre turistiku a využil tak svoje prírodné a kultúrno-historické zázemie.


Zakladajúce stretnutie zástupcov obcí 21.08.2007 v Čani.


Stretnutie výboru MAS OKO 18.09.2008 v Košickej Polianke

Informácie o činnosti MAS OKO nájdete na stránke Miestna akčná skupina v časti ODKAZY

ZDRUŽENIE OBCI SLANSKÉHO MIKROREGIÓNU

Riadnymi členmi Združenia sú obce Slanského mikroregiónu reprezentované starostami obcí: Blažice, Bohdanovce, Kalša, Nižný Čaj, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Vyšný Čaj. Predsedom Združenia obcí Slanského mikroregiónu je v súčasnosti starostka obce Kalša, Ing. Gabriela Ivaňáková,
Poslaním združenia je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter.
Odo dňa 4. februára 2003 je Združenie zaregistrované na Krajskom úrade Košice ako záujmové združenie právnických osôb.

Informácie o činnosti Združenia nájdete na stránke Miestna akčná skupina v časti ODKAZY

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: