• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Ruskov
Slančícka 94
044 19 Ruskov

IČO: 00 324 671

Starosta obce:

Peter SMRČO

Sekretariát: 
Tel.: 055 / 6941 422 

Fax: 055/ 7296 528

Mobil: 0907 939 795

Email: ocu@obecruskov.sk , obecruskov@gmail.com

  

Zástupca starostu:
Peter Takáč st.

Zamestnanci obce

Obecný úrad
Mária Kinlovičová - fakturácie, účtovníctvo, 055/729 6528, 0911 216 070
Zuzana Daduľaková - mzdy , personalistika 
Ján Češkovič - stavebná agenda, nájomné vzťahy, správa majetku, odpady, overovanie listín a podpisov, podateľňa 055/729 6529, 0911 457 282
Jana Vošová - referát daní a poplatkov, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, kultúra, hlásenie v miestnom rozhlase, 055/6941 662, 0911 280 466
František Horňák - hlavný kontrolór obce 055/729 6528
Marek Kozák - vodič, údržbár, 0948 600 392, 0915 168 326
Dušan Tribula- koordinátor aktivačných prác, správca Športcentra
Alfónz Jacko - správa domu smútku, 0908 179 951
Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:
e-mailová adresa:
Korešpondenčná adresa:
Zodpovedná osoba
Obec Ruskov
Obecný úrad ul. Slančícka č. 94
044 19 Ruskov

Školská jedáleň
Marta Tribulová - vedúca ŠJ, 055/ 6941 602                                                                  
Eva Šimková - kuchárka
Marianna Renčíková - kuchárka
Valéria Gamrátová - pomocná kuchárka

Opatrovatelia
Jaroslava Lacková
Veronika Paluvová
Marián Takáč
Viera Smrčová
Viera Hudáková

Obecné zástupiteľstvo:
Ing. Štefan Daduľak
Rastislav Kinlovič
Ing. Ľudovít Lippai
Ing. Miroslav Liška
Ing. Viktor Mikloš
Ing. Ján Pancurák
RNDr. Martin Smrčo
Peter Takáč st.
Peter Takáč ml.

Komisie:

Komisia pre oblasť financií, správy majetku, podnikateľskej činnosti a sociálnych vecí
predseda - Ing. Ľudovít Lippai
člen komisie - Ing. Miroslav Liška, Mária Kinlovičová, Ing. Katarína Kinlovičová, Mgr. Mária Demeková

Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby, dopravy, ochrany verejného poriadku
a vybavovania sťažností 
predseda - RNDr. Martin Smrčo
člen komisie - Peter Takáč ml., Rastislav Kinlovič, Ján Češkovič, Eva Smolejová, Ján Rákoš

Komisia pre oblasť kultúry, školstva, mládeže a športu
predseda - Ing. Viktor Mikloš
člen komisie - Ing. Štefan Daduľak, Ing. Ján Pancurák, Jana Vošová, Iveta Matiová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda - Peter Takáč st. (NEKA)
členovia komisie - Ing. Ľudovít Lippai (SMER-SD) ,  Rastislav Kinlovič (NOVA)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: