• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Ruskov
Slančícka 94
044 19 Ruskov

IČO: 00 324 671

Starosta obce:

Peter SMRČO

Sekretariát: 
Tel.: 055 / 6941 422 

Fax: 055/ 7296 528

Mobil: 0907 939 795

Email: ocu@obecruskov.sk , obecruskov@gmail.com

  

Zástupca starostu:
RNDr. Martin Smrčo

Zamestnanci obce

Obecný úrad
Mária Kinlovičová - fakturácie, účtovníctvo, 055/729 6528, 0911 216 070
Zuzana Daduľaková - mzdy , personalistika 
Ján Češkovič - stavebná agenda, nájomné vzťahy, správa majetku, odpady, overovanie listín a podpisov, podateľňa 055/729 6529, 0911 457 282
Jana Vošová - referát daní a poplatkov, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, kultúra, hlásenie v miestnom rozhlase, 055/6941 662, 0911 280 466
Livia Mušinská - pracovníčka stavebného úradu
František Horňák - hlavný kontrolór obce 055/729 6528
Marek Kozák - vodič, údržbár, 0948 600 392, 0915 168 326
Dušan Tribula- koordinátor aktivačných prác, správca Športcentra
Alfónz Jacko - správa domu smútku, 0908 179 951
Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:
e-mailová adresa:
Korešpondenčná adresa:
Zodpovedná osoba
Obec Ruskov
Obecný úrad ul. Slančícka č. 94
044 19 Ruskov

Školská jedáleň
Erika Pástorová - vedúca ŠJ, 055/ 6941 602                                                                  
Eva Šimková - kuchárka
Marianna Renčíková - kuchárka
Valéria Gamrátová - pomocná kuchárka
Anastázia Kiraľová - pomocná kuchárka

Opatrovatelia
Jaroslava Lacková
Veronika Paluvová
Marián Takáč
Viera Smrčová
Mária Takáčová

Obecné zástupiteľstvo:
Mgr. Katarína Beblavá
Peter Borecký
Jozef Čorňák ml.
Ing. Peter Filo, PhD.
Rastislav Kinlovič
Peter Kunc
Ing. Viktor Mikloš
Dušan Novotný
RNDr. Martin Smrčo

Komisie:

Komisia pre oblasť financií, správy majetku, podnikateľskej činnosti a sociálnych vecí
predseda - Rastislav Kinlovič
člen komisie - Jozef Čorňák, Peter Borecký, Mária Kinlovičová, Zuzana Daduľaková

Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby, dopravy, ochrany verejného poriadku
predseda - RNDr. Martin Smrčo
člen komisie - Rastislav Kinlovič, Ing. Martin Juhás, Ján Češkovič, Eva Smolejová, Ján Rákoš

Komisia pre oblasť kultúry, školstva, mládeže a športu
predseda - Ing. Viktor Mikloš
člen komisie - Mgr. Katarína Beblavá, Ing. Peter Filo, PhD., Peter Kunc, Dušan Novotný, Jana Vošová, Mgr. Daniela Puškárová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda - Ing. Viktor Mikloš
člen komisie - Ing. Peter Filo, PhD.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: