• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kultúra

Vianočný koncert "Čas radosci, vešelosci..." viac TU


Detský divadelný súbor REGETKA

   DDS Regetka už od svojho vzniku v šk. roku 1999/2000 pritiahol k divadlu veľa detí. Školské hry sú jednou z možností, ako oživiť školskú prácu. Význam divadla je aj v tom, že cvičí bystrosť, pohotovosť, vtip, zbavuje hanblivosti. učí prirodzene vystupovať na verejnosti, učí mimike a artikulácii a tak všestranne rozvíja schopnosti žiaka. Je prostriedkom mravnej, spoločenskej i jazykovej výchovy.
   Cieľom divadla hrajúceho deťmi je okrem iného aj výchova divákov. Na javisku používame obrazy, pracujeme s predmetmi (rekvizitami), kulisami, vlastným telom, atď. Pohybujeme sa väčšinou na pôde "epického divadla". Deti sa môžu hrať s takými rolami- postavami, ktoré sú im buď blízke veku, názorom, alebo problémom. Preto často hráme predstavenia podľa vlastnej adaptácie, voľne pripravených malých príbehov, anektodiek. Každá situácia má svoju pointu. Prednostne ponúkame príbeh optimistický, radostný, veselý až komický. Pritom pozorne strážime hranice, ktoré nás dospelých strhávajú do sveta paródie, satiry, sarkazmu, irónie. Hlavným inšpiračným zdrojom našich predstavení sú hlavne knihy pre deti a mládež vhodné na dramatizáciu, kde si podľa našich potrieb upravíme vlastný autorský scénar.
   Prostredníctvom divadelných predstavení sme sa dostávali k divákom nielen v Ruskove, ale aj v Ďurkove, Košiciach, Michalovciach, Šali či v Martine. Šesť krát sme obsadili prvé miesto na krajských súťažiach v detskej dramatickej tvorivosti, na celoštátnej súťaži Zlatá priadka v Šali sme s hrou "O poklade" obsadili tretie miesto a našim veľkým úspechom je účasť na medzinárodnem festivale Scénická žatva v Martine (september 2006).
Divadlo hrajúce deťmi má vo výchove detí a mládeže dôležité miesto.

Mgr. Valéria Sinčáková
vedúca DDS Regetka 


Divadelné Košice Jula Zborovjana
Krajský festival amatérskeho divadla

   „ Robiť divadlo je v tejto dobe bláznovstvom. A tí, ktorí ho robia, sú krásni blázni. No táto doba potrebuje takýchto bláznov, čo sa neboja stretávať a tvoriť.“ (PhDr. Ľubomír Šárik)

   Básnik Julo Zborovjan sa narodil v roku 1921 v Šarišských Michaľanoch. V Košickom Východoslovenskom národnom a neskôr Štátnom divadle pôsobil v profesii dramaturga a divadelníka, dramatizátora, režiséra, redaktora a publicistu. Zanechal po sebe prácu a dielo, ktoré ako celok je dôstojným vkladom do novšej slovenskej poézie a má čo povedať tak dnešnému, ako i budúcemu čitateľovi.
   Krajský festival amatérského divadla Divadelné Košice Jula Zborovjana nesie svoj názov podľa tohto zapáleného divadelníka. Je to súťaž základných a stredných škôl z celého Košického kraja, ktorý organizuje Národný Inštitút slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej, Magistrát mesta Košice, Krajský školský úrad v Košiciach a Základná škola Postupimská 37 v Košiciach. Tohto roku sa uskutočnil 6. ročník tejto súťaže 25.11.2010. V porote boli herci Štátneho divadla v Košiciach.
   Detské divadlo už má v našej základnej škole tradíciu. 12 rokov sa zúčastňujeme na divadelných prehliadkach v rámci okresu, kraja i Slovenska, dokonca aj za hranicami našej vlasti. Na tejto súťažnej prehliadke sme sa zúčastnili po tretí krát a po tretí krát sa nám podarilo získať prvenstvo. Získali ho žiaci tretieho ročníka s divadelným predstavením „Čin čin“ a DDS Regetka získal 3. miesto s hrou „ Chlapec v pásikavom pyžame“.
   Cesta ku konečnému divadelnému tvaru je dlhá a niekedy aj trnistá. Proces samotnej tvorby je náročný a preto ma niekedy mrzí, keď po predstavení sa hľadajú chyby a nedostatky a najdôležitejšie je, na akom mieste sme sa umiestnili.
   Deti bývajú niekedy veľmi kritické voči sebe (možno sme ich to naučili my dospelí), skôr nájdu na svojej práci to, čo im nevyšlo, ako to v čom sú výnimočné. V každom človeku je niečo krásne, iba potrebuje niekoho alebo niečo, čo mu pomôže objaviť svoju výnimočnosť, samého seba. A divadlo hrané deťmi tú silu má. Tvorivosť je veľmi dôležitý prvok v našom živote a ešte keď ju okoreníme umeleckou činnosťou, pomocou ktorej sa prevtelíme do fiktívnych postáv a cez ich konanie sa vlastne učíme žiť svoj vlastný život.
   Držím palce detskému divadlu v ZŠ Ruskov.

Mgr. Valéria Sinčáková

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: