• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecruskov.sk spravuje Obec Ruskov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Ruskov

Adresa:
Obecný úrad Ruskov

Slančícka 94
044 19 Ruskov

IČO: 00 324 671

DIČ: 2021244973

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Počet obyvateľov: 1538
Rozloha: 2021 ha
Prvá  zmienka: v roku 1204

Všeobecné informácie: ocu@obecruskov.sk, obecruskov@gmail.com
Podateľňa:ocu@obecruskov.sk 
Starosta: Peter Smrčo
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocu@obecruskov.sk

Banka:

OTP Banka Slovensko

IBAN: SK54 5200 0000 0000 0010 5881

Sekretariát: 
Tel.: 055 / 694 14 22 
Fax: 055 / 729 65 28 , e-mail: ocu@obecruskov.sk , obecruskov@gmail.com

Kompetencie:
Obec Ruskov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad Ruskov

Školský úrad pre Obec Ruskov je zriadeny na Spoločnom obecnom úrade Bidovce.

Úradné hodiny:

Úradné hodiny obecný úrad Pondelok 7:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok 7:30 hod. - 15:30 hod.
Streda 7:30 hod. – 18:00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 hod. – 13:00 hod.
Stavebný úrad Štvrtok 7:30 hod. - 14:00 hod. nestránkový deň
14:00 hod. - 15:30 hod.     stránkový deň
Piatok 7:30 hod. - 13:00 hod.       stránkový deň

                                                       Prestávka na obed: 11.30 - 12.00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: