• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Dokumenty

Interné smernice a zásady

Smernica 1/2016 OU Ruskov o registratúrnom poriadku
Smernica 1/2016 OU Ruskov o registratúrnom poriadku
(849.15 kb)

Strategické dokumenty


Zápisnice zo zasadaní a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zapisnica C 12 zo zasadnutia OZ 8.6.2016
Zapisnica C 12 zo zasadnutia OZ 8.6.2016
(348.41 kb)

Všeobecne záväzné nariadenia


VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi_odpadmi
VZN č. 4 o nakladaní s komunálnymi_odpadmi
(284.15 kb)
Výročná správa 2015 - IÚZ
Výročná správa 2015 - IÚZ
(357.04 kb)
Registratúrny plán Obce Ruskov
Registratúrny plán Obce Ruskov
(726.19 kb)
Záverečný účet 2015
Záverečný účet 2015
(291.84 kb)
Záverečný účet 2015 -1-
Záverečný účet 2015 -1-
(726.85 kb)
Plnenie rozpočtu Obce za rok 2015
Plnenie rozpočtu Obce za rok 2015
(783.41 kb)
Plnenie rozpočtu ZŠ za rok 2015
Plnenie rozpočtu ZŠ za rok 2015
(397.55 kb)
Plnenie rozpočtu MŠ za rok 2015
Plnenie rozpočtu MŠ za rok 2015
(460.95 kb)
(241.15 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: