• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Kultúrno športoé podujatia v roku 2020

KULTÚRNO ŠPORTOVÉ PODUJATIA PRE ROK 2020

Január                        Pochod vďaky na Dargov                                    25.01.2020

Február                      Ples poľovníkov  ( ZP Olšava -Ruskov)               08.02.2020

                                   Fašiangové hody                                                 22.02.2020

Marec                         Noc s Andersenom ( ZŠ Ruskov)

Apríl                           Jarné upratovanie obce                                     

Máj                             Oslavy víťazstva na Dargove                               09.05.2020

                                   Deň matiek                                                          10.05.2020

                                   Krojovaná zábava ( ŽSS Olšava)                         23.05.2020

Jún                              MDD  (ZŠ Ruskov)                                              01.06.2020 

                                   Okr. Športová olympiáda seniorov                      12.06.2020

Júl                               Deň obce                                                            04.07.2020

August                        Letný pochod na Dargov                                    29.08.2020

September                  Olšavský pohár                                                   20.09.2020

Október                       Deň úcty k starším                                              24.10.2020

                                    Školský ples (ZŠ Ruskov)                                   10.10.2020

November                    Ples futbalistov   ( TJ Lok. Ruskov)                    21.11.2020

December                   Starostovský Mikuláš                                          05.12.2020

                                    Uvítanie deti do života                                        12.12.2020

Zoznam aktualít

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie vo veci stavby VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie vo veci stavby "VVN6718-VN206-Ruskov-úprava vedenia"
Ložisko Ruskov - Strahuľka, ťažba andezitu - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konaniaLožisko Ruskov - Strahuľka, ťažba andezitu - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
OCHRANA DOMÁCNOSTI PRED POŽIARMI OCHRANA DOMÁCNOSTI PRED POŽIARMI
"Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050"
INFORMÁCIE K SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2021INFORMÁCIE K SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2021
Dôležité informácie ÚVZSR najdete na stránke www.uvzsr.skDôležité informácie ÚVZSR najdete na stránke www.uvzsr.sk
NARIADENIE ÚVZ SR k noseniu rúšok a opatrenia upravujúce vstup na územie SR a vyhlásenie núdzového stavu od 01.10.2020NARIADENIE ÚVZ SR k noseniu rúšok a opatrenia upravujúce vstup na územie SR a vyhlásenie núdzového stavu od 01.10.2020
POZOR - Africký mor ošipaných - UPOZORNENIEPOZOR - Africký mor ošipaných - UPOZORNENIE
STAVEBNÉ  TLAČIVA na stiahnutieSTAVEBNÉ TLAČIVA na stiahnutie
O Z N Á M E N I E  -  OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: