• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ZÁPISNICE ZO ZASADANÍ OZ
  • KORONAVÍRUS
obrázok

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Kultúrno športoé podujatia v roku 2020

KULTÚRNO ŠPORTOVÉ PODUJATIA PRE ROK 2020

Január                        Pochod vďaky na Dargov                                    25.01.2020

Február                      Ples poľovníkov  ( ZP Olšava -Ruskov)               08.02.2020

                                   Fašiangové hody                                                 22.02.2020

Marec                         Noc s Andersenom ( ZŠ Ruskov)

Apríl                           Jarné upratovanie obce                                     

Máj                             Oslavy víťazstva na Dargove                               09.05.2020

                                   Deň matiek                                                          10.05.2020

                                   Krojovaná zábava ( ŽSS Olšava)                         23.05.2020

Jún                              MDD  (ZŠ Ruskov)                                              01.06.2020 

                                   Okr. Športová olympiáda seniorov                      12.06.2020

Júl                               Deň obce                                                            04.07.2020

August                        Letný pochod na Dargov                                    29.08.2020

September                  Olšavský pohár                                                   20.09.2020

Október                       Deň úcty k starším                                              24.10.2020

                                    Školský ples (ZŠ Ruskov)                                   10.10.2020

November                    Ples futbalistov   ( TJ Lok. Ruskov)                    21.11.2020

December                   Starostovský Mikuláš                                          05.12.2020

                                    Uvítanie deti do života                                        12.12.2020

Zoznam aktualít

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaZÁVEREČNÉ STANOVISKO - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnopsťou od 20.6.2020Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnopsťou od 20.6.2020
Oganizácia a podmienky výchový a vzdelávania základných škôl do konca školského rokau 2019/2020 platnosť od 1.6.2020Oganizácia a podmienky výchový a vzdelávania základných škôl do konca školského rokau 2019/2020 platnosť od 1.6.2020
ÚVZSR výrazne uvoľňuje opatrenia zavedené pre epidémiu KOVID-19 s účinnosťou od 20.05.2020ÚVZSR výrazne uvoľňuje opatrenia zavedené pre epidémiu KOVID-19 s účinnosťou od 20.05.2020
STAVEBNÉ  TLAČIVA na stiahnutieSTAVEBNÉ TLAČIVA na stiahnutie
ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOUZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESA VEREJNOSŤOU
NOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUSNOVÉ PRÁVNE AKTY vydané Vládou SR, Úradom VZ SR a Hlavným hygienikom SR KORONAVÍRUS
O Z N Á M E N I E  -  OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19O Z N Á M E N I E - OPATRENIA Obecného úradu z dôvodu predchádzania širenia ochorenia COVID-19
ZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOKZÁSADY POUŽÍVANIA RÚŠOK
INFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIEINFORMÁCIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE - OKOLIE

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: